कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा निर्वाचित सम्पूर्ण जन प्रतिनिधिहरुको नामावली र सम्पर्क नम्बरहरु