समाचार

कृषि प्रयोजनमा मात्र उपयोग गर्ने कार्यको लागि आफुखुसी जग्गा छुट्याउने जग्गाधनीहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना(वडा कार्यालयहरु सबै))

कृपया सूचना प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।