समाचार

गोष्ठीमा सहभागी हुने सम्बन्धमा(नगरकार्यपालिका सदस्यहरु,शाखा प्रमुखहरु,ईन्जिनियरहरु र सम्पूर्ण वडा सचिवहरुलाई)

मिति २०७६/०१/०३ गते आयोजना हुने  "भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा स्थानीय तहको भूमिका" विषयक गोष्ठीमा अनिवार्य उपस्थित हुन अनुरोध छ ।

सूचना प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।