समाचार

दर्ता र चलानी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सेवाग्राही उपस्थित हुनासाथ
जिम्मेवार अधिकारी: 
फाँटवाला कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका/वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशूल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

दर्ता चलानी गर्नुपर्ने कागजात