नगरपालिकाको मोबाइल एप (Mobile App) को बारेमा

यस नगरपालिकाको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नको लागि आफ्नो Android मोबाइलको PlayStore मा गई "Kageshwori Manohara Municipality"  खोज्नुहोस् अनि  Install बटन Click गर्नुहोस्।