नव निर्वाचित नगर प्रमुख , उप प्रमुखलाई नगरपालिकाको कार्यालयमा स्वागत गर्दै कार्यकारी अधिकृत मनिता श्रेष्ठ