मृतक कामदारको परिवारलाई आर्थिक सहायताका लागि निवेदन संकलन गर्ने सम्बन्धमा सूचना(सवै वडाहरुलाई)

कृपया सूचना प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।