समाचार

सहकारी शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना

पूर्ण वा आंशिक रुपमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका कार्यक्षेत्र भै सञ्चालित सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुलाई कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका,सहकारी शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना 

कृपया सूचना प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।