समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जीकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशूल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदनमा उल्लेखित कागजातहरु