समाचार

सूचना तथा समाचार

प्र.अ बैठकको सूचना

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका भित्र रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुका प्र.अ./प्राचार्यहरुको बैठकमा उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।

कृपया सूचना प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

नगर शिक्षा समितिको मिति २०७६/०१/२० गतेको निर्णयहरु

कृपया सूचना प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  ।

Pages