FAQs Complain Problems

Latest

निर्णय कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा (श्री सामुदायीक तथा संस्थागत विद्यालयहरु)

कृपया निर्णय प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

 

निर्णयको बुँदा नं. १ को खण्ड (ग) को  विद्यार्थी बर्गिकरणको विवरण प्रविष्ठ गर्ने लिङ्कको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

निर्णयको बुँदा नं. ६ को कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्यक्रम पुस्तिका प्रयोग गर्न   यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।