Latest

कार्यक्रममा सहभागिता हुने बारे सूचना( सम्पूर्ण सामुदायिक तथा माध्यामिक विद्यालयहरु)

२०७५ को SEE परीक्षामा उत्कृष्ट GPA प्राप्त गर्ने विद्यार्थी, विषय शिक्षक र विद्यालयहरुलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने कार्यक्रममा अनिवार्य उपस्थितिका लागि अनुरोध छ ।

कृपया विस्तृत सूचना हेर्न संलग्न पत्र हेर्नुहोस् ।