फोटो ग्यालरी

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७८/०१/२२ गतेको निर्णय अनुसार १८ देखी ५९ उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई मिति २०७८/०२/०२ गते देखी भेरोसिल खोपको दोस्रो मात्रा विहान १०ः०० बजेदेखी दिउसो ४ः०० बजेसम्म लगाइने भएकोले यस नगरपालिकाको लागि तोकिएको गोठाटार स्वास्थ्यचौकी ,गोठाटार मा गई खोप लिनिुहुन अनुरोध छ ।

"अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनको अनुसूची" सम्बन्धी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको हाते पर्चा प्राप्त गर्न यस नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

, ,