FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

विभिन्न निर्माण कार्यहेुको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

मुलपानी नगर अस्पतालमा ICU तथा Ventilator र अम्सिजन प्लान्ट संचालन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गरी जडान गर्ने कार्यका लागि बाेलपत्र आह्वान गरिएकाे सम्बन्धी सूचना ।

मुलपानी नगर अस्पतालमा ICU तथा Ventilator र अम्सिजन प्लान्ट संचालन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गरी जडान गर्ने कार्यका लागि बाेलपत्र आह्वान गरिएकाे सम्बन्धी परिमार्जित सूचना ।

Pages