कोभिड-१९ विरुद्दको खोप(भेरोसिलको दोस्रो मात्रा) सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना