समाचार

खानी तथा खनिज पदार्थ व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि,२०७६ बारे सल्लाह र सुझाव पेश गर्नुहुन ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको खानी तथा खनिज पदार्थ व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि-२०७६  बारे सल्लाह तथा सुझाव पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

कृपया उक्त कार्यविधि प्राप्त गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।