FAQs Complain Problems

समाचार

घर सम्पन्नताको सिफारिस लिनको लागि के के कागजहरु आवश्यक पर्दछन्?

१.घर सम्पन्नताको सिफारिस गरी पाउँ भन्ने निवेदन ।

२. नागरिकताको फोटोकपि -१ प्रति

३.लालपूर्जा फोटोकपी - १ प्रति

४. ब्लू प्रिन्ट नक्शा (डिजिटल) - १ प्रति

५. चालु आ.व. सम्म तिरेको मालपोत रसीदको फोटोकपी - १ प्रति

६. स्वीकृतपत्र फोटोकपी - १ प्रति

७.स्वीकृत नक्शाको फोटोकपि - १ प्रति

८. घरको चार साइडबाट देखिने रंगिन फोटो