प्रेस विज्ञप्ती २०७७-११-१७,५५ वर्ष माथि उमेरका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई अनिवार्य निःशुल्क खोप व्यवस्थापन सम्बन्धमा