"भूकम्पबाट सुरक्षित पूर्वाधार, दीगो,सुख र समृद्दिको आधार " भन्ने नाराका साथ माघ २ गते मनाईएको २२ औ भुकम्प दिवसको झलक