FAQs Complain Problems

वडा नं. १ देखी ७ सम्मको माटो तथा मल परीक्षण को प्रतिवेदन

माटो तथा मल परीक्षण को प्रतिवेदन अनुसार आफ्नो माटोको अवस्था थाहा पाएपछी कृपया यस नगरपालिकाको कृषि शाखामा सम्पर्क गरी चुन र मलको लागि आवश्यक समन्वय गर्नुहुन अनुरोध छ।