FAQs Complain Problems

संघ संस्था नविकरणका लागि आवश्यक कागजातहरु के के हुन् ?

संघ संस्था नविकरणका लागि आवश्यक कागजात

१.साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि - १

२. लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि - १

३. कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि - १

४. सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस

५.रितपूर्वक निवेदन