सेवा प्रवाह स्थगित गरिएको सम्बन्धी इलाका प्रशासन कार्यालय,साँखुको सूचना