FAQs Complain Problems

समाचार

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: ०१-४४५१२४२, ०१-४४५०३५६,०१-४४५०९८६

टोल फ्रि नं.:१६६००१२७७७७

नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी सम्पर्क विवरण

वडा कार्यालय सम्पर्क विवरण

वडा नं. १:  ०१-४१५६१८९

वडा नं. २: ०१-४१५६८११

वडा नं.३:   ०१-४१५६६३३

वडा नं. ४:  ०१-४४५०१७१

वडा नं. ५:   ०१-४४५००४५

वडा नं. ६:   ०१-४१५३५१३

वडा नं. ७:   ०१-४१५३५९०

वडा नं. ८:    ०१-४९९०६३८

वडा नं. ९:    ०१-४९९१८१३

 

 

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला

!