निजी जग्गा सम्याउने तथा वासिङग संचालन सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक सूचना(वडा कार्यालयहरु सबै))

वडा कार्यालयहरु कृपया यो सूचना वडामा टाँसिदिनुहोला ।

निजी जग्गा सम्याउने तथा वासिङग संचालन सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक सूचना