सूचना तथा समाचार

मेट्रिक ठेगाना प्रणालीमा आधारित घर नम्बर लेख्न तथा पारिवारिक विवरण लिने सम्बन्धी सूचना ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको सूचना

मेट्रिक ठेगाना प्रणालीमा आधारित घर नम्बर लेख्न तथा पारिवारिक विवरण लिने सम्बन्धी सूचना ।

Pages