कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
ईन्द्र गौतम प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ९८५१२५००१४
भाष्कर ढुंगेल लेखा अधिकृत कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ९८४१३७४५०७
सन्देश कुमार ढकाल इन्जिनियर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ९८४१३७६६६३
सरोज ठकुरी इन्जिनियर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ९८४१०७६८२४
श्रीराम चौलागाईं इन्जिनियर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका srchaulagain@gmail.com ९८४१८८७४७८
निरन्जन पुडासैनी इन्जिनियर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ९८५१०४७७०४
संजय बर्तौला इन्जिनियर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका sanjay.bartaula82@gmail.com ९८४११६२६९०
शेखर खनाल सव.इन्जिनियर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ९८४९३८८५२०
लिलम राज राई सव.इन्जिनियर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ९८४१२०५६४८
रामेश्वर दाहाल ना.सु कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ९८४१३४८१६५
राजाराम पुडासैनी प्रबक्ता कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ९८५१०९४९२२